NVMe Hosting - 512MB

20,000đ
1 tháng

NVMe SSD 512MB

CPU 1 core

RAM 512MB

Không giới hạn băng thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

NVMe Hosting - 1GB

40,000đ
1 tháng

NVMe SSD 1GB

CPU 1 core

RAM 512MB

Không giới hạn băng thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

NVMe Hosting - 3GB

69,000đ
1 tháng

NVMe SSD 3GB

CPU 1 core

RAM 512MB

Không giới hạn băng thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

NVMe Hosting - 6GB

169,000đ
1 tháng

NVMe SSD 6GB

CPU 1 core

RAM 512MB

Không giới hạn băng thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

NVMe Hosting - 10GB

289,000đ
1 tháng

NVMe SSD 10GB

CPU 1 core

RAM 512MB

Không giới hạn băng thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

NVMe Hosting - 15GB

329,000đ
1 tháng

NVMe SSD 15GB

CPU 1 core

RAM 512MB

Không giới hạn băng thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Tiện ích nổi bật

 • Datacenter đặt tại Việt Nam
 • Ổ cứng NVMe Enterprise hiệu năng cao
 • Không giới hạn băng thông & tên miền
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Quản lý backup
 • Hệ thống quản lý cPanel
 • LiteSpeed Webserver
 • Bộ nhớ đệm thông minh
 • Phiên bản PHP đa dạng
 • Hỗ trợ tất cả ứng dụng PHP / NodeJs
 • Quét mã độc Imunify360
 • Firewall Anti DDOS
 • Softaculous cài đặt hàng trăm ứng dụng với 1 click